Spoľahlivá doprava - cesta

Naše riešenia

Icon Image

Vlaky načas!

Ročne mešká viac ako 30 minút alebo sa vôbec nevypraví vyše 1600 vlakov. Situácia sa nezlepšuje, práve naopak - ich počet sa postupne zvyšuje. Na meškajúce vlaky nedokážu nadväzovať autobusy a tak sa celý systém fungujúcej dopravy rozpadá. Zredukovanie meškaní a skrátenie času cestovania patria medzi naše priority v železničnej doprave.

Icon Image

Nechceme horiace vlaky!

Štátny železničný dopravca má prestarnutý vozový park, napriek tomu si nové rušne iba prenajíma a o necelých 10 rokov ich bude musieť vrátiť. Za rovnaké peniaze by si však mohol lokomotívy nakúpiť a postupne desiatky rušňov obmeniť. Uprednostňujeme nákupy oproti nevýhodným prenájmom.

Icon Image

Zlepšíme údržbu koľajníc a vlakov!

Takmer tretina železničných tratí je v zlom stave. Pre nedostatok náhradných dielov, napríklad výhybiek, musia cestujúci znášať obmedzenia v podobe znížených rýchlostí, alebo výluk. Intervaly medzi servisnými prehliadkami vlakov sa naťahujú. Sklady s náhradnými dielmi sú poloprázdne a materiály, s ktorými železničiari pracujú sú nekvalitné a predražené. Zabezpečíme pravidelnú dodávku kvalitných náhradných dielov a zintenzívnime údržbu vlakov aj tratí.

Icon Image

Urýchlime modernizáciu tratí!

Slovensko, to nie je iba hlavná trať z Bratislavy do Košíc. Aj keď dokončenie modernizácie najdôležitejšieho koridoru považujeme za prioritu, pre rozvoj železničnej dopravy musíme čím skôr zvládnuť: modernizáciu úseku Kúty - Devínska Nová Ves, vybudovanie vybraných mimoúrovňových priecestí na tratí Bratislava - Galanta, modernizáciu železničných uzlov Bratislava, Žilina a v neposlednom rade elektrifikáciu tratí medzi Bánovcami nad Ondavou - Humenným a Devínskou Novou Vsou - Devínskou Novou Vsou štátnou hranicou. A tiež urobíme množstvo drobných úprav aj na ďalších tratiach, ktoré sa v budúcnosti majú stať nosnými líniami verejnej osobnej dopravy.

Icon Image

Zamestnanci sú najdôležitejší!

Zamestnanci železníc sú demotivovaní. Pracujú pod dlhodobým stresom, v katastrofálnych podmienkach, na ubytovniach ich štípu ploštice, zákonník práce sa nedodržiava a to všetko za mizerné platy. Zatiaľ čo zamestnancov v prevádzke ubúda, administratíva sa nafukuje. Chceme, aby práca železničiara bola opäť perspektívnym povolaním. Zabezpečíme im kariérny rast, opravíme ubytovne a pracoviská, odstránime zbytočnú buzeráciu zo strany nadriadených a aj vzhľadom na konkurenčné prostredie počítame so zvýšením ich platov. A to aj za cenu zúženia administratívy. Zároveň odpolitizujeme vedenie štátnych dopravných firiem a transparentne do ich vedenia vyberieme odborníkov.

Icon Image

Spoje musia na seba nadväzovať!

Cestovné poriadky vlakov schvaľuje ministerstvo dopravy, prímestské autobusy si objednávajú samosprávne kraje a mestská doprava je v kompetencii obcí a miest. V praxi to však znamená chaos, ktorý pociťujú cestujúci tým, že jednotlivé druhy dopravy na seba nenadväzujú, ba čo viac, navzájom si konkurujú! Podľa nás je to absurdné, pretože všetky tieto dopravné prostriedky platia ľudia zo svojich daní. Zriadime Národnú dopravnú autoritu, ktorá jednotlivé druhy dopravy zosúladí tak, aby prestupy medzi vlakmi a autobusmi boli pohodlné a zabezpečené aj v prípade krátkych meškaní.

Icon Image

Atraktívna hustota spojov

Na to, aby bola verejná doprava atraktívna, musí byť dostupná kedykoľvek a kdekoľvek. Na trasách s väčším počtom cestujúcich zabezpečíme pravidelné intervaly spojov (podľa hustoty cestujúcich každých 15, 30, 60 minút).

Icon Image

1 lístok na všetko!

Po zriadení Národnej dopravnej autority a zlepšení koordinácie spojov, vypracujeme projekt jednotného integrovaného dopravného systému pre celé Slovensko. Naším cieľom je, aby ľudia cestovali na 1 lístok v rámci celého Slovenska (vlakmi, autobusmi aj mestskou dopravou)!

Icon Image

Postupná liberalizácia dopravy

Chceme, aby na Slovensku pôsobili súkromní dopravcovia. To však nejde chaotickým rozdelením tratí do cudzích rúk bez toho, aby mal štát jasno, v akom režime majú na nich premávať jednotlivé spoje. Ako riziko vidíme aj neochotu niektorých dopravcov vstupovať do integrovaných systémov a deliť si tržby s ostatnými dopravcami. Aj preto chceme najprv nastaviť pravidlá, dopravu skoordinovať, integrovať a potom na jednotlivé úseky vysúťažiť súkromných prevádzkovateľov.

Icon Image

Nechceme kolóny!

Tie sa vytvárajú najmä na vjazdoch do miest, kam chodia ľudia za prácou a do školy. Okrem zlepšenia verejnej dopravy chceme dobudovať obchvaty všade tam, kde tranzitná doprava priveľmi zaťažuje centrá miest a obcí. Dlhé roky politici sľubovali diaľnicu do každej dediny. Na veľkej časti Slovenska ich ľudia doteraz nemajú. Aj preto by mali poznať pravdu - budovanie diaľníc je drahé a trvá pridlho. Všade tam, kde doprava kolabuje, sme za lacnejšie a rýchlejšie riešenia ako diaľnice - napríklad preloženie ciest prvej triedy poza obce a mestá, výstavbu rýchlostných ciest v polovičnom profile, rozširovanie jazdných pruhov a podobne. Zvýšenú pozornosť venujeme cestám v okolí Šarišského Štiavnika, Giraltoviec, Prešova, Košíc, Dolného Kubína, Tvrdošína, Krupiny, Trenčína a Prievidze, kde musíme urýchlene vybudovať kvalitné 2-4 pruhové cesty prvej triedy mimo obcí. Rozhodujúce budú intenzity dopravy tak, aby sme obce a mestá odbremenili nielen od osobných, ale aj nákladných áut a kamiónov. A to všetko za menej peňazí a najmä - oveľa rýchlejšie.

Icon Image

Dostavba prioritných úsekov diaľníc

To, že presadzujeme lacnejšie a efektívnejšie riešenia neznamená, že nechceme dokončiť najdôležitejšie diaľnice na Slovensku. Medzi naše priority patrí dostavba chýbajúcich úsekov D1 a D3 a tiež D4 a R7 pri Bratislave.

Icon Image

Dosť bolo výtlkov!

Vodičov už roky trápi katastrofálny stav ciest. Viac ako tretina ciest prvej triedy (cca 1300 km z 3000 km) je v nevyhovujúcom stave. Okrem toho je stav stoviek mostov havarijný. Dôvodom je, že štát dáva na ich údržbu iba 40 miliónov eur ročne. To je menej ako stál kilometer diaľnice pri Žiline. Ak chceme cesty skutočne udržiavať a nie iba sanovať havarijné stavy, musíme na cesty vyčleniť aspoň 100 miliónov eur každý rok. Údržba ciest patrí medzi naše hlavné priority v cestnej doprave, pretože ak sa cesty neopravujú priebežne, ich komplexná oprava je trikrát drahšia.

Icon Image

Letiská na svetovej úrovni

Najdôležitejšie letisko na Slovensku - Letisko M.R. Štefánika, je v zlom finančnom stave. Aj preto štát uvažuje o jeho prenájme súkromníkovi bez toho, aby mal jasnú predstavu, čo by to prinieslo. To je celkom nepochybne dôsledok skutočnosti, že dodnes nemá štát žiadnu predstavu o strategickom rozvoji svojej leteckej infraštruktúry. My si myslíme, že na bratislavské letisko treba pritiahnuť okrem nízko-nákladových spoločností aj veľkých dopravcov, ktorí ponúknu priame spojenia smerom na východ (Ázia) a západ (USA). Okrem toho si myslíme, že aj prostredníctvom eurofondov treba podporiť rozvoj lokálnych letísk (napr. v Piešťanoch, Žiline, či Poprade). Okrem podpory turizmu by to znamenalo aj rast zamestnanosti, vyšší tlak na platy a rozvoj regiónov. To všetko je však možné iba vtedy, ak tieto naše predpoklady potvrdí seriózny materiál o strategickom rozvoji slovenskej letiskovej infraštruktúry a že letiská budú riadiť odborní manažéri.

Icon Image

Bezpečná letecká doprava

Bezpečnosť leteckej prevádzky je ohrozená. Dôvodom je nekompetentné vedenie štátneho podniku Letové prevádzkové služby. Na riadiacich pozíciách sú ľudia, ktorí neprešli výberovými konaniami. Ich nečinnosťou prichádza podnik o milióny eur a zároveň sa dostáva do výraznej straty. Je to zarážajúce, keďže podnik má monopolné postavenie na organizáciu vzdušného priestoru a vysoký nárast prevádzky. Myslíme si, že nové vedenie musí vzísť z transparentného výberového konania.

Icon Image

Preprava nákladov po rieke a železniciach

Rast kamiónovej dopravy je neúnosný. Časť nákladu môžeme presunúť na koľajnice, prípadne na Dunaj.  Sme za rozvoj kombinovanej dopravy. Na to treba ihneď začať naplno využívať kontajnerové prekladisko pri Žiline a zamyslieť sa nad výstavbou ďalších terminálov - napríklad v bratislavskom prístave.

Icon Image

Ekológia je nevyhnutná!

Naše riešenia sú ekologické. Základom je atraktívna verejná doprava, ktorou chceme presvedčiť ľudí, aby nechali autá doma. Menej áut = menej emisií. Základom sú spoľahlivé železnice, ktoré produkujú iba minimum emisií (a to pri výrobe elektriny). Na železnice chceme okrem ľudí dostať aj viac nákladu z kamiónov. Dosiahnuť to chceme napríklad aj podporou špeditérov, využívajúcich pre dopravu kontajnerov železničnú nákladnú dopravu. Budeme pokračovať v elektrifikácii tratí, po ktorých dnes jazdia motorové vlaky. Zvýšiť podiel vozidiel na alternatívny pohon mienime nielen priamymi dotáciami, ale aj podporou výstavby potrebnej infraštruktúry.

Icon Image

Štát musí počúvať odborníkov a mať plány!

Dosť bolo nepremyslených politických rozhodnutí, ktorých cieľom je rýchle získavanie skupiny voličov na úkor ostatných ľudí. Štát musí počúvať odborníkov. Štátne podniky a dopravné firmy musia viesť ľudia z praxe, ktorí prejdú výberovými konaniami. Rozhodnutia sa musia prijímať na základe odborných podkladov, analýz, čísel a diskusii s expertmi na danú problematiku. Jednotlivé riešenia musia prechádzať Útvarom hodnoty za peniaze. V každej oblasti musí mať štát vypracovaný dlhodobý plán, inak nevieme, kam smerujeme. Ten musí byť chránený od politických zásahov tak, aby každá zmena garnitúry neznamenala zastavenie výstavby, zmenu investícií a priorít. Ministerstvo dopravy musí byť skutočnou autoritou a vyžadovať od štátnych dopravných firiem dodržiavanie týchto plánov.

Icon Image

Odkiaľ na to zoberieme peniaze?

Kohútik, ktorým pritekajú peniaze z eurofondov sa onedlho uzavrie. Aj preto sme pripravili riešenie, vďaka ktorému bude na investície v oblasti dopravy stále dosť peňazí. Podľa vzoru z Českej republiky navrhujeme vytvoriť Fond na rozvoj dopravnej infraštruktúry. Peniaze by doňho prúdili najmä z výberu mýta, daní z motorových vozidiel, časti spotrebnej dane za pohonné hmoty, ale napríklad aj priamo zo štátneho rozpočtu. Následne by sa tieto prostriedky využili na výstavbu ciest a diaľníc, železníc, vodných ciest, či cyklochodníkov. Okrem toho by sme zvážili zlúčenie niektorých štátnych firiem do jednej (napríklad NDS s SSC, či SVP s VV). Posilnením analytických kapacít na ministerstve by sme výrazne obmedzili pridrahých externých analytikov. Malý počet zbytočne drahých projektov nahradíme väčším počtom lacnejších, ale efektívnych riešení rovnomerne rozložených po celom Slovensku. U nás platí nulová tolerancia korupcie. Ďalšie možnosti šetrenia nájdete v kompletnej verzii nášho programu.

Naše riešenia

Rýchlejšie cestovanie

Vlaky načas!

Ročne mešká viac ako 30 minút alebo sa vôbec nevypraví vyše 1600 vlakov. Situácia sa nezlepšuje, práve naopak - ich počet sa postupne zvyšuje. Na meškajúce vlaky nedokážu nadväzovať autobusy a tak sa celý systém fungujúcej dopravy rozpadá. Zredukovanie meškaní a skrátenie času cestovania patria medzi naše priority v železničnej doprave.

vlak

Nechceme horiace vlaky!

Štátny železničný dopravca má prestarnutý vozový park, napriek tomu si nové rušne iba prenajíma a o necelých 10 rokov ich bude musieť vrátiť. Za rovnaké peniaze by si však mohol lokomotívy nakúpiť a postupne desiatky rušňov obmeniť. Uprednostňujeme nákupy oproti nevýhodným prenájmom.

zlepšíme údržbu tratí

Zlepšíme údržbu koľajníc a vlakov!

Takmer tretina železničných tratí je v zlom stave. Pre nedostatok náhradných dielov, napríklad výhybiek, musia cestujúci znášať obmedzenia v podobe znížených rýchlostí, alebo výluk. Intervaly medzi servisnými prehliadkami vlakov sa naťahujú. Sklady s náhradnými dielmi sú poloprázdne a materiály, s ktorými železničiari pracujú sú nekvalitné a predražené. Zabezpečíme pravidelnú dodávku kvalitných náhradných dielov a zintenzívnime údržbu vlakov aj tratí.

vlak

Urýchlime modernizáciu tratí!

Slovensko, to nie je iba hlavná trať z Bratislavy do Košíc. Aj keď dokončenie modernizácie najdôležitejšieho koridoru považujeme za prioritu, pre rozvoj železničnej dopravy musíme čím skôr zvládnuť: modernizáciu úseku Kúty - Devínska Nová Ves, vybudovanie vybraných mimoúrovňových priecestí na tratí Bratislava - Galanta, modernizáciu železničných uzlov Bratislava, Žilina a v neposlednom rade elektrifikáciu tratí medzi Bánovcami nad Ondavou - Humenným a Devínskou Novou Vsou - Devínskou Novou Vsou štátnou hranicou. A tiež urobíme množstvo drobných úprav aj na ďalších tratiach, ktoré sa v budúcnosti majú stať nosnými líniami verejnej osobnej dopravy.

Zamestnanci sú najdôležitejší

Zamestnanci sú najdôležitejší!

Zamestnanci železníc sú demotivovaní. Pracujú pod dlhodobým stresom, v katastrofálnych podmienkach, na ubytovniach ich štípu ploštice, zákonník práce sa nedodržiava a to všetko za mizerné platy. Zatiaľ čo zamestnancov v prevádzke ubúda, administratíva sa nafukuje. Chceme, aby práca železničiara bola opäť perspektívnym povolaním. Zabezpečíme im kariérny rast, opravíme ubytovne a pracoviská, odstránime zbytočnú buzeráciu zo strany nadriadených a aj vzhľadom na konkurenčné prostredie počítame so zvýšením ich platov. A to aj za cenu zúženia administratívy. Zároveň odpolitizujeme vedenie štátnych dopravných firiem a transparentne do ich vedenia vyberieme odborníkov.

Spoje musia nadväzovať

Spoje musia na seba nadväzovať!

Cestovné poriadky vlakov schvaľuje ministerstvo dopravy, prímestské autobusy si objednávajú samosprávne kraje a mestská doprava je v kompetencii obcí a miest. V praxi to však znamená chaos, ktorý pociťujú cestujúci tým, že jednotlivé druhy dopravy na seba nenadväzujú, ba čo viac, navzájom si konkurujú! Podľa nás je to absurdné, pretože všetky tieto dopravné prostriedky platia ľudia zo svojich daní. Zriadime Národnú dopravnú autoritu, ktorá jednotlivé druhy dopravy zosúladí tak, aby prestupy medzi vlakmi a autobusmi boli pohodlné a zabezpečené aj v prípade krátkych meškaní.

Atraktívna hustota spojov

Atraktívna hustota spojov

Na to, aby bola verejná doprava atraktívna, musí byť dostupná kedykoľvek a kdekoľvek. Na trasách s väčším počtom cestujúcich zabezpečíme pravidelné intervaly spojov (podľa hustoty cestujúcich každých 15, 30, 60 minút).

1 lístok na všetko

1 lístok na všetko!

Po zriadení Národnej dopravnej autority a zlepšení koordinácie spojov, vypracujeme projekt jednotného integrovaného dopravného systému pre celé Slovensko. Naším cieľom je, aby ľudia cestovali na 1 lístok v rámci celého Slovenska (vlakmi, autobusmi aj mestskou dopravou)!

nechceme kolóny

Nechceme kolóny!

Tie sa vytvárajú najmä na vjazdoch do miest, kam chodia ľudia za prácou a do školy. Okrem zlepšenia verejnej dopravy chceme dobudovať obchvaty všade tam, kde tranzitná doprava priveľmi zaťažuje centrá miest a obcí. Dlhé roky politici sľubovali diaľnicu do každej dediny. Na veľkej časti Slovenska ich ľudia doteraz nemajú. Aj preto by mali poznať pravdu - budovanie diaľníc je drahé a trvá pridlho. Všade tam, kde doprava kolabuje, sme za lacnejšie a rýchlejšie riešenia ako diaľnice - napríklad preloženie ciest prvej triedy poza obce a mestá, výstavbu rýchlostných ciest v polovičnom profile, rozširovanie jazdných pruhov a podobne. Zvýšenú pozornosť venujeme cestám v okolí Šarišského Štiavnika, Giraltoviec, Prešova, Košíc, Dolného Kubína, Tvrdošína, Krupiny, Trenčína a Prievidze, kde musíme urýchlene vybudovať kvalitné 2-4 pruhové cesty prvej triedy mimo obcí. Rozhodujúce budú intenzity dopravy tak, aby sme obce a mestá odbremenili nielen od osobných, ale aj nákladných áut a kamiónov. A to všetko za menej peňazí a najmä - oveľa rýchlejšie.

Atraktívne letiská

Letiská na svetovej úrovni

Najdôležitejšie letisko na Slovensku - Letisko M.R. Štefánika, je v zlom finančnom stave. Aj preto štát uvažuje o jeho prenájme súkromníkovi bez toho, aby mal jasnú predstavu, čo by to prinieslo. To je celkom nepochybne dôsledok skutočnosti, že dodnes nemá štát žiadnu predstavu o strategickom rozvoji svojej leteckej infraštruktúry. My si myslíme, že na bratislavské letisko treba pritiahnuť okrem nízko-nákladových spoločností aj veľkých dopravcov, ktorí ponúknu priame spojenia smerom na východ (Ázia) a západ (USA). Okrem toho si myslíme, že aj prostredníctvom eurofondov treba podporiť rozvoj lokálnych letísk (napr. v Piešťanoch, Žiline, či Poprade). Okrem podpory turizmu by to znamenalo aj rast zamestnanosti, vyšší tlak na platy a rozvoj regiónov. To všetko je však možné iba vtedy, ak tieto naše predpoklady potvrdí seriózny materiál o strategickom rozvoji slovenskej letiskovej infraštruktúry a že letiská budú riadiť odborní manažéri.

Bezpečnosť leteckej dopravy

Bezpečná letecká doprava

Bezpečnosť leteckej prevádzky je ohrozená. Dôvodom je nekompetentné vedenie štátneho podniku Letové prevádzkové služby. Na riadiacich pozíciách sú ľudia, ktorí neprešli výberovými konaniami. Ich nečinnosťou prichádza podnik o milióny eur a zároveň sa dostáva do výraznej straty. Je to zarážajúce, keďže podnik má monopolné postavenie na organizáciu vzdušného priestoru a vysoký nárast prevádzky. Myslíme si, že nové vedenie musí vzísť z transparentného výberového konania.

Postupná liberalizácia dopravy

Postupná liberalizácia dopravy

Chceme, aby na Slovensku pôsobili súkromní dopravcovia. To však nejde chaotickým rozdelením tratí do cudzích rúk bez toho, aby mal štát jasno, v akom režime majú na nich premávať jednotlivé spoje. Ako riziko vidíme aj neochotu niektorých dopravcov vstupovať do integrovaných systémov a deliť si tržby s ostatnými dopravcami. Aj preto chceme najprv nastaviť pravidlá, dopravu skoordinovať, integrovať a potom na jednotlivé úseky vysúťažiť súkromných prevádzkovateľov.

Dostavba prioritných úsekov diaľníc

Dostavba prioritných úsekov diaľníc

To, že presadzujeme lacnejšie a efektívnejšie riešenia neznamená, že nechceme dokončiť najdôležitejšie diaľnice na Slovensku. Medzi naše priority patrí dostavba chýbajúcich úsekov D1 a D3 a tiež D4 a R7 pri Bratislave.

Preprava nákladov po rieke a železniciach

Preprava nákladov po rieke a železniciach

Rast kamiónovej dopravy je neúnosný. Časť nákladu môžeme presunúť na koľajnice, prípadne na Dunaj. Sme za rozvoj kombinovanej dopravy. Na to treba ihneď začať naplno využívať kontajnerové prekladisko pri Žiline a zamyslieť sa nad výstavbou ďalších terminálov - napríklad v bratislavskom prístave.

dosť bolo výtlkov

Dosť bolo výtlkov!

Vodičov už roky trápi katastrofálny stav ciest. Viac ako tretina ciest prvej triedy (cca 1300 km z 3000 km) je v nevyhovujúcom stave. Okrem toho je stav stoviek mostov havarijný. Dôvodom je, že štát dáva na ich údržbu iba 40 miliónov eur ročne. To je menej ako stál kilometer diaľnice pri Žiline. Ak chceme cesty skutočne udržiavať a nie iba sanovať havarijné stavy, musíme na cesty vyčleniť aspoň 100 miliónov eur každý rok. Údržba ciest patrí medzi naše hlavné priority v cestnej doprave, pretože ak sa cesty neopravujú priebežne, ich komplexná oprava je trikrát drahšia.

Ekologia je nevyhnutná

Ekológia je nevyhnutná!

Naše riešenia sú ekologické. Základom je atraktívna verejná doprava, ktorou chceme presvedčiť ľudí, aby nechali autá doma. Menej áut = menej emisií. Základom sú spoľahlivé železnice, ktoré produkujú iba minimum emisií (a to pri výrobe elektriny). Na železnice chceme okrem ľudí dostať aj viac nákladu z kamiónov. Dosiahnuť to chceme napríklad aj podporou špeditérov, využívajúcich pre dopravu kontajnerov železničnú nákladnú dopravu. Budeme pokračovať v elektrifikácii tratí, po ktorých dnes jazdia motorové vlaky. Zvýšiť podiel vozidiel na alternatívny pohon mienime nielen priamymi dotáciami, ale aj podporou výstavby potrebnej infraštruktúry.

štát musí počúvať odborníkov a mať plány

Štát musí počúvať odborníkov a mať plány!

Dosť bolo nepremyslených politických rozhodnutí, ktorých cieľom je rýchle získavanie skupiny voličov na úkor ostatných ľudí. Štát musí počúvať odborníkov. Štátne podniky a dopravné firmy musia viesť ľudia z praxe, ktorí prejdú výberovými konaniami. Rozhodnutia sa musia prijímať na základe odborných podkladov, analýz, čísel a diskusii s expertmi na danú problematiku. Jednotlivé riešenia musia prechádzať Útvarom hodnoty za peniaze. V každej oblasti musí mať štát vypracovaný dlhodobý plán, inak nevieme, kam smerujeme. Ten musí byť chránený od politických zásahov tak, aby každá zmena garnitúry neznamenala zastavenie výstavby, zmenu investícií a priorít. Ministerstvo dopravy musí byť skutočnou autoritou a vyžadovať od štátnych dopravných firiem dodržiavanie týchto plánov.

Bezpečnosť leteckej dopravy

Odkiaľ na to zoberieme peniaze?

Kohútik, ktorým pritekajú peniaze z eurofondov sa onedlho uzavrie. Aj preto sme pripravili riešenie, vďaka ktorému bude na investície v oblasti dopravy stále dosť peňazí. Podľa vzoru z Českej republiky navrhujeme vytvoriť Fond na rozvoj dopravnej infraštruktúry. Peniaze by doňho prúdili najmä z výberu mýta, daní z motorových vozidiel, časti spotrebnej dane za pohonné hmoty, ale napríklad aj priamo zo štátneho rozpočtu. Následne by sa tieto prostriedky využili na výstavbu ciest a diaľníc, železníc, vodných ciest, či cyklochodníkov. Okrem toho by sme zvážili zlúčenie niektorých štátnych firiem do jednej (napríklad NDS s SSC, či SVP s VV). Posilnením analytických kapacít na ministerstve by sme výrazne obmedzili pridrahých externých analytikov. Malý počet zbytočne drahých projektov nahradíme väčším počtom lacnejších, ale efektívnych riešení rovnomerne rozložených po celom Slovensku. U nás platí nulová tolerancia korupcie. Ďalšie možnosti šetrenia nájdete v kompletnej verzii nášho programu.

Naše riešenia

Icon Image

Vlaky načas!

Ročne mešká viac ako 30 minút alebo sa vôbec nevypraví vyše 1600 vlakov. Situácia sa nezlepšuje, práve naopak - ich počet sa postupne zvyšuje. Na meškajúce vlaky nedokážu nadväzovať autobusy a tak sa celý systém fungujúcej dopravy rozpadá. Zredukovanie meškaní a skrátenie času cestovania patria medzi naše priority v železničnej doprave.

Icon Image

Nechceme horiace vlaky!

Štátny železničný dopravca má prestarnutý vozový park, napriek tomu si nové rušne iba prenajíma a o necelých 10 rokov ich bude musieť vrátiť. Za rovnaké peniaze by si však mohol lokomotívy nakúpiť a postupne desiatky rušňov obmeniť. Uprednostňujeme nákupy oproti nevýhodným prenájmom.

Icon Image

Zlepšíme údržbu koľajníc a vlakov!

Takmer tretina železničných tratí je v zlom stave. Pre nedostatok náhradných dielov, napríklad výhybiek, musia cestujúci znášať obmedzenia v podobe znížených rýchlostí, alebo výluk. Intervaly medzi servisnými prehliadkami vlakov sa naťahujú. Sklady s náhradnými dielmi sú poloprázdne a materiály, s ktorými železničiari pracujú sú nekvalitné a predražené. Zabezpečíme pravidelnú dodávku kvalitných náhradných dielov a zintenzívnime údržbu vlakov aj tratí.

Icon Image

Urýchlime modernizáciu tratí!

Slovensko, to nie je iba hlavná trať z Bratislavy do Košíc. Aj keď dokončenie modernizácie najdôležitejšieho koridoru považujeme za prioritu, pre rozvoj železničnej dopravy musíme čím skôr zvládnuť: modernizáciu úseku Kúty - Devínska Nová Ves, vybudovanie vybraných mimoúrovňových priecestí na tratí Bratislava - Galanta, modernizáciu železničných uzlov Bratislava, Žilina a v neposlednom rade elektrifikáciu tratí medzi Bánovcami nad Ondavou - Humenným a Devínskou Novou Vsou - Devínskou Novou Vsou štátnou hranicou. A tiež urobíme množstvo drobných úprav aj na ďalších tratiach, ktoré sa v budúcnosti majú stať nosnými líniami verejnej osobnej dopravy.

Icon Image

Zamestnanci sú najdôležitejší!

Zamestnanci železníc sú demotivovaní. Pracujú pod dlhodobým stresom, v katastrofálnych podmienkach, na ubytovniach ich štípu ploštice, zákonník práce sa nedodržiava a to všetko za mizerné platy. Zatiaľ čo zamestnancov v prevádzke ubúda, administratíva sa nafukuje. Chceme, aby práca železničiara bola opäť perspektívnym povolaním. Zabezpečíme im kariérny rast, opravíme ubytovne a pracoviská, odstránime zbytočnú buzeráciu zo strany nadriadených a aj vzhľadom na konkurenčné prostredie počítame so zvýšením ich platov. A to aj za cenu zúženia administratívy. Zároveň odpolitizujeme vedenie štátnych dopravných firiem a transparentne do ich vedenia vyberieme odborníkov.

Icon Image

Spoje musia na seba nadväzovať!

Cestovné poriadky vlakov schvaľuje ministerstvo dopravy, prímestské autobusy si objednávajú samosprávne kraje a mestská doprava je v kompetencii obcí a miest. V praxi to však znamená chaos, ktorý pociťujú cestujúci tým, že jednotlivé druhy dopravy na seba nenadväzujú, ba čo viac, navzájom si konkurujú! Podľa nás je to absurdné, pretože všetky tieto dopravné prostriedky platia ľudia zo svojich daní. Zriadime Národnú dopravnú autoritu, ktorá jednotlivé druhy dopravy zosúladí tak, aby prestupy medzi vlakmi a autobusmi boli pohodlné a zabezpečené aj v prípade krátkych meškaní.

Icon Image

Atraktívna hustota spojov

Na to, aby bola verejná doprava atraktívna, musí byť dostupná kedykoľvek a kdekoľvek. Na trasách s väčším počtom cestujúcich zabezpečíme pravidelné intervaly spojov (podľa hustoty cestujúcich každých 15, 30, 60 minút).

Icon Image

1 lístok na všetko!

Po zriadení Národnej dopravnej autority a zlepšení koordinácie spojov, vypracujeme projekt jednotného integrovaného dopravného systému pre celé Slovensko. Naším cieľom je, aby ľudia cestovali na 1 lístok v rámci celého Slovenska (vlakmi, autobusmi aj mestskou dopravou)!

Icon Image

Postupná liberalizácia dopravy

Chceme, aby na Slovensku pôsobili súkromní dopravcovia. To však nejde chaotickým rozdelením tratí do cudzích rúk bez toho, aby mal štát jasno, v akom režime majú na nich premávať jednotlivé spoje. Ako riziko vidíme aj neochotu niektorých dopravcov vstupovať do integrovaných systémov a deliť si tržby s ostatnými dopravcami. Aj preto chceme najprv nastaviť pravidlá, dopravu skoordinovať, integrovať a potom na jednotlivé úseky vysúťažiť súkromných prevádzkovateľov.

Icon Image

Nechceme kolóny!

Tie sa vytvárajú najmä na vjazdoch do miest, kam chodia ľudia za prácou a do školy. Okrem zlepšenia verejnej dopravy chceme dobudovať obchvaty všade tam, kde tranzitná doprava priveľmi zaťažuje centrá miest a obcí. Dlhé roky politici sľubovali diaľnicu do každej dediny. Na veľkej časti Slovenska ich ľudia doteraz nemajú. Aj preto by mali poznať pravdu - budovanie diaľnic je drahé a trvá pridlho. Všade tam, kde doprava kolabuje, sme za lacnejšie a rýchlejšie riešenia ako diaľnice - napríklad preloženie ciest prvej triedy poza obce a mestá, výstavbu rýchlostných ciest v polovičnom profile, rozširovanie jazdných pruhov a podobne. Zvýšenú pozornosť venujeme cestám v okolí Šarišského Štiavnika, Giraltoviec, Prešova, Košíc, Dolného Kubína, Tvrdošína, Krupiny, Trenčína a Prievidze, kde musíme urýchlene vybudovať kvalitné 2-4 pruhové cesty prvej triedy mimo obcí. Rozhodujúce budú intenzity dopravy tak, aby sme obce a mestá odbremenili nielen od osobných, ale aj nákladných áut a kamiónov. A to všetko za menej peňazí a najmä - oveľa rýchlejšie.

Icon Image

Dostavba prioritných úsekov diaľníc

To, že presadzujeme lacnejšie a efektívnejšie riešenia neznamená, že nechceme dokončiť najdôležitejšie diaľnice na Slovensku. Medzi naše priority patrí dostavba chýbajúcich úsekov D1 a D3 a tiež D4 a R7 pri Bratislave.

Icon Image

Dosť bolo výtlkov!

Vodičov už roky trápi katastrofálny stav ciest. Viac ako tretina ciest prvej triedy (cca 1300 km z 3000 km) je v nevyhovujúcom stave. Okrem toho je stav stoviek mostov havarijný. Dôvodom je, že štát dáva na ich údržbu iba 40 miliónov eur ročne. To je menej ako stál kilometer diaľnice pri Žiline. Ak chceme cesty skutočne udržiavať a nie iba sanovať havarijné stavy, musíme na cesty vyčleniť aspoň 100 miliónov eur každý rok. Údržba ciest patrí medzi naše hlavné priority v cestnej doprave, pretože ak sa cesty neopravujú priebežne, ich komplexná oprava je trikrát drahšia.

Icon Image

Letiská na svetovej úrovni

Najdôležitejšie letisko na Slovensku - Letisko M.R. Štefánika, je v zlom finančnom stave. Aj preto štát uvažuje o jeho prenájme súkromníkovi bez toho, aby mal jasnú predstavu, čo by to prinieslo. To je celkom nepochybne dôsledok skutočnosti, že dodnes nemá štát žiadnu predstavu o strategickom rozvoji svojej leteckej infraštruktúry. My si myslíme, že na bratislavské letisko treba pritiahnuť okrem nízko-nákladových spoločností aj veľkých dopravcov, ktorí ponúknu priame spojenia smerom na východ (Ázia) a západ (USA). Okrem toho si myslíme, že aj prostredníctvom eurofondov treba podporiť rozvoj lokálnych letísk (napr. v Piešťanoch, Žiline, či Poprade). Okrem podpory turizmu by to znamenalo aj rast zamestnanosti, vyšší tlak na platy a rozvoj regiónov. To všetko je však možné iba vtedy, ak tieto naše predpoklady potvrdí seriózny materiál o strategickom rozvoji slovenskej letiskovej infraštruktúry a že letiská budú riadiť odborní manažéri.

Icon Image

Bezpečná letecká doprava

Bezpečnosť leteckej prevádzky je ohrozená. Dôvodom je nekompetentné vedenie štátneho podniku Letové prevádzkové služby. Na riadiacich pozíciách sú ľudia, ktorí neprešli výberovými konaniami. Ich nečinnosťou prichádza podnik o milióny eur a zároveň sa dostáva do výraznej straty. Je to zarážajúce, keďže podnik má monopolné postavenie na organizáciu vzdušného priestoru a vysoký nárast prevádzky. Myslíme si, že nové vedenie musí vzísť z transparentného výberového konania.

Icon Image

Preprava nákladov po rieke a železniciach

Rast kamiónovej dopravy je neúnosný. Časť nákladu môžeme presunúť na koľajnice, prípadne na Dunaj.  Sme za rozvoj kombinovanej dopravy. Na to treba ihneď začať naplno využívať kontajnerové prekladisko pri Žiline a zamyslieť sa nad výstavbou ďalších terminálov - napríklad v bratislavskom prístave.

Icon Image

Ekológia je nevyhnutná!

Naše riešenia sú ekologické. Základom je atraktívna verejná doprava, ktorou chceme presvedčiť ľudí, aby nechali autá doma. Menej áut = menej emisií. Základom sú spoľahlivé železnice, ktoré produkujú iba minimum emisií (a to pri výrobe elektriny). Na železnice chceme okrem ľudí dostať aj viac nákladu z kamiónov. Dosiahnuť to chceme napríklad aj podporou špeditérov, využívajúcich pre dopravu kontajnerov železničnú nákladnú dopravu. Budeme pokračovať v elektrifikácii tratí, po ktorých dnes jazdia motorové vlaky. Zvýšiť podiel vozidiel na alternatívny pohon mienime nielen priamymi dotáciami, ale aj podporou výstavby potrebnej infraštruktúry.

Icon Image

Štát musí počúvať odborníkov a mať plány!

Dosť bolo nepremyslených politických rozhodnutí, ktorých cieľom je rýchle získavanie skupiny voličov na úkor ostatných ľudí. Štát musí počúvať odborníkov. Štátne podniky a dopravné firmy musia viesť ľudia z praxe, ktorí prejdú výberovými konaniami. Rozhodnutia sa musia prijímať na základe odborných podkladov, analýz, čísel a diskusii s expertmi na danú problematiku. Jednotlivé riešenia musia prechádzať Útvarom hodnoty za peniaze. V každej oblasti musí mať štát vypracovaný dlhodobý plán, inak nevieme, kam smerujeme. Ten musí byť chránený od politických zásahov tak, aby každá zmena garnitúry neznamenala zastavenie výstavby, zmenu investícií a priorít. Ministerstvo dopravy musí byť skutočnou autoritou a vyžadovať od štátnych dopravných firiem dodržiavanie týchto plánov.

Icon Image

Odkiaľ na to zoberieme peniaze?

Kohútik, ktorým pritekajú peniaze z eurofondov sa onedlho uzavrie. Aj preto sme pripravili riešenie, vďaka ktorému bude na investície v oblasti dopravy stále dosť peňazí. Podľa vzoru z Českej republiky navrhujeme vytvoriť Fond na rozvoj dopravnej infraštruktúry. Peniaze by doňho prúdili najmä z výberu mýta, daní z motorových vozidiel, časti spotrebnej dane za pohonné hmoty, ale napríklad aj priamo zo štátneho rozpočtu. Následne by sa tieto prostriedky využili na výstavbu ciest a diaľnic, železníc, vodných ciest, či cyklochodníkov. Okrem toho by sme zvážili zlúčenie niektorých štátnych firiem do jednej (napríklad NDS s SSC, či SVP s VV). Posilnením analytických kapacít na ministerstve by sme výrazne obmedzili pridrahých externých analytikov. Malý počet zbytočne drahých projektov nahradíme väčším počtom lacnejších, ale efektívnych riešení rovnomerne rozložených po celom Slovensku. U nás platí nulová tolerancia korupcie. Ďalšie možnosti šetrenia nájdete v kompletnej verzii nášho programu.

Naše riešenia majú reálny základ. Presvedčte sa o tom sami a prečítajte si náš Plán spoľahlivej dopravy v plnom znení.